Faqs Eng

HỌC VIÊN CÓ ĐƯỢC PHÉP HỌC THỬ KHÔNG?

Có. Chúng tôi tin vào chất lượng dạy và học, vì vậy chúng tôi cho phép học sinh thử với gia sư tối đa 2 buổi trước khi quyết định liệu họ có muốn thay đổi giáo viên không. Ngoài ra, trong chương trình khuyến mãi, học viên mới sẽ có 1 giờ học miễn phí với bất kỳ giáo viên nào họ thích.

HỌC VIÊN ĐƯỢC BẢO LƯU KHÓA HỌC KHÔNG? CÁCH THỨC?

Giờ học chưa được sử dụng sẽ vẫn còn trong tài khoản của bạn vô thời hạn, vì vậy không cần phải lo lắng!

CÁCH ĐÓNG HỌC PHÍ? TÔI CÓ ĐƯỢC RÚT LẠI HỌC PHÍ NẾU KHÔNG MUỐN THAM GIA KHÓA HỌC?

Hiện tại, bạn có thể trả học phí thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ COD (giao hàng bằng tiền mặt) nên bạn có thể ở nhà đóng học phí!

HỌC VIÊN CÓ ĐƯỢC PHÉP HỌC THỬ KHÔNG?

Có. Chúng tôi tin vào chất lượng dạy và học, vì vậy chúng tôi cho phép học sinh thử với gia sư tối đa 2 buổi trước khi quyết định liệu họ có muốn thay đổi giáo viên không. Ngoài ra, trong chương trình khuyến mãi, học viên mới sẽ có 1 giờ học miễn phí với bất kỳ giáo viên nào họ thích.

HỌC VIÊN ĐƯỢC BẢO LƯU KHÓA HỌC KHÔNG? CÁCH THỨC?

Giờ học chưa được sử dụng sẽ vẫn còn trong tài khoản của bạn vô thời hạn, vì vậy không cần phải lo lắng!

CÁCH ĐÓNG HỌC PHÍ? TÔI CÓ ĐƯỢC RÚT LẠI HỌC PHÍ NẾU KHÔNG MUỐN THAM GIA KHÓA HỌC?

Hiện tại, bạn có thể trả học phí thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ COD (giao hàng bằng tiền mặt) nên bạn có thể ở nhà đóng học phí!

Đăng ký tư vấn

Vui lòng để lại thông tin dưới đây để nhận tư vấn về khóa học!

*

*

*