Cao cấp 1 (HSK6)

( 45 giờ  )

Khoá học cung cấp các kiến thức nâng cao liên quan đến các chủ đề đang nhận được sự quan tâm chung trên toàn thế giới, cũng như các kiến thức hiện đại và truyền thống của Trung Quốc Chú trọng phát triển toàn diện 4 kĩ năng Giúp học sinh có thể sử dụng được các mẫu câu đặc biệt Giúp học sinh có thể biểu đạt ý kiến của mình thông qua cả hai hình thức nói và viết

Thời lượng: 45 giờ


Giá: 


Level: 


Từ vựng: 


Giáo viên: giáo viên tiếng Việt giàu kinh nghiệm.


Liên hệ