Cao cấp 2 (Giao tiếp nâng cao)

Tổng quán khóa học: Điểm đặc biệt trong khoá học này là học viên sẽ được học hoàn toàn với giáo viên bản ngữ
Học viên có thể dễ dàng hiểu được các thông tin bằng tiếng Trung mà mình nghe hoặc đọc được
Có thể biểu đạt ý kiến của mình bằng tiếng Trung thông qua cả hai hình thức nói và viết một cách tự nhiên và lưu loát
Có kiến thức chắc chắn để tự đi tìm hiểu tiếng Trung được sử dụng trong các chuyên ngành khác nhau.

Thời lượng: 30 giờ


Giá: 


Level: 


Từ vựng:


Giáo viên: giáo viên tiếng Việt giàu kinh nghiệm.


Liên hệ