Tiếng Anh cho người đi làm

 

Tổng quan khóa học:

Khóa học này nhằm cung cấp cho người học trưởng thành một bộ kỹ năng giúp họ trong môi trường làm việc quốc tế. Bao gồm cả 4 kỹ năng: Đọc, Nghe, Viết và Nói. Bạn sẽ học: Kỹ năng phỏng vấn, môi trường làm việc quốc tế.

Thời lượng: 36 buổi, 50 phút / buổi
Giá: Từ 182,000 VND/ lớp
Cấp độ: Tiền trung cấp
Từ vựng: 2000-4000 từ.
Giáo viên: Người bản ngữ, tiếng Việt (có IELTS 8.0 hoặc tương đương).
Liên hệ