Tiếng anh giao tiếp

Tổng quan khóa học: Khóa học này nhằm mục đích giúp người học nắm bắt những kiến thức cơ bản về ngữ pháp và phát âm tiếng Anh, cung cấp một cách chính xác và hiệu quả cho người học theo giọng chuẩn phiên âm quốc tế. Đối tượng học viên là những người muốn củng cố kiến thức tiếng Anh nền tảng hoặc bắt đầu từ con số không

Bạn sẽ học:

 - Thực hành 4 kỹ năng: Phát âm (Ngữ âm)/Nghe, Từ vựng, Ngữ pháp và Nói.

- Giới thiệu Bảng phiên âm quốc tế (IPA), học tất cả các phụ âm và một số guyên âm. - Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. - Học tiếng Anh qua một số chủ đề quen thuộc.

Thời lượng: 36 buổi, 50 phút / buổi


Giá: Từ / lớp


 Level: Pre-intermidiate


Từ vựng: 600 - 1200 từ.


Giáo viên: giáo viên tiếng Việt giàu kinh nghiệm.


Liên hệ