IELTS 1

Tổng quan khóa học:

Khóa học này nhằm mục đích cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản cần thiết vượt trội trong bài kiểm tra IELTS, bao gồm cả 4 kỹ năng: Đọc, Nghe, Viết và Nói, tập trung vào Đọc và Nghe. Ngoài các bài học trong sách giáo khoa thông thường, sẽ có các buổi kiểm tra định kỳ để kiểm tra tiến độ của học viên.

Thời lượng: 36 buổi, 50 phút/buổi


Giá: Từ 159,000 VND/lớp


Mục tiêu: 4,5


Từ vựng: 1800 từ.


Giáo viên: Giáo viên tiếng Việt (có IELTS 8.0 trở lên).


Liên hệ