IELTS 3

Tổng quán khóa học: Khóa học này nhằm mục đích cung cấp cho người học những mẹo và thủ thuật nâng cao, cũng như các kỹ thuật làm bài kiểm tra để đảm bảo điểm tối đa khi làm bài kiểm tra. Tất cả 4 kỹ năng sẽ được dạy, với sự nhấn mạnh hơn vào Viết và Nói. Ngoài các bài học trong sách giáo khoa thông thường, sẽ có các buổi kiểm tra định kỳ để kiểm tra tiến độ của học viên.

Thời lượng: 48 buổi, 50 phút/buổi


Giá: Từ / lớp.


Mục tiêu: 6.0


Từ vựng: 3000 từ.


Giáo viên: Giáo viên người Việt (có IELTS 8.0 trở lên).


Liên hệ