Trung cấp (HSK5)

( 45 giờ  )

Khoá học này cung cung cấp cho người học những bài học được biên soạn đặc biệt theo các chức năng của ngôn ngữ như: tự sự, miêu tả, thuyết minh, phân tích... để người học có thể biểu đạt được nhiều tình huống. Sau khi kết thúc khoá học người học có thể đọc các loại văn bản báo chí, thưởng thức, các tiết mục phim ảnh truyền hình Có thể dùng tiếng Trung để hoàn thành một bài phát biểu tương đối hoàn chỉnh Có thể viết được nhiều loại văn bản với chủ đề đa dạng

 Thời lượng: 45 giờ.


 Giá: Từ / lớp


 Level:


 Từ vựng:


 Giáo viên: giáo viên tiếng Việt giàu kinh nghiệm.


Liên hệ